Welke gegevens worden bijgehouden en waarom?

Op ambetand houden we enkele gegevens van onze gebruikers bij, om deze een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring aan te bieden. We vinden het belangrijk hier goed én transparant over te informeren. Ambetand slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database, en daar blijven ze ook. We geven je informatie dus in geen geval door aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit willen we van je weten en waarom:

  • Naam, e-mailadres en telefoonnummer van patiënten worden gedeeld met de tandarts waarbij de patiënt een afspraak heeft bevestigd. Zo kan de tandarts contact opnemen met de patiënt om de afspraak te bevestigen.

  • Naam, e-mailadres, adres van de praktijk en telefoonnummer van tandartsen worden gedeeld met patiënten die bij de tandarts een afspraak bevestigen. Zo kan de patiënt contact opnemen met de tandarts indien nodig.

  • Bij het maken van een afspraak wordt de aard van de klacht en de ingegeven locatie van de patiënt opgeslaan. Zo weten we dat een tandarts zeker voldoende tijd heeft om je klacht te behandelen. Mocht je geen afspraak gevonden hebben, kunnen we op basis van de afstand tandartsen aanbieden.

  • De coördinaten van de locatie van een patiënt wordt tijdens het zoeken tijdelijk opgeslaan als cookie om doorheen het platform gemakkelijk te kunnen opvragen. Dit gebeurt enkel wanneer de gebruiker hier toestemming voor geeft, of zijn locatie heeft aangeduid op de kaart. Zo vinden we de meest dichte tandarts.

Gegevens opvragen?

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Je laat het ons weten per post of e-mail.

Wat zijn de ambetand content Richtlijnen?

Door op ambetand content te plaatsen ga je akkoord met deze richtlijnen en andere ambetand-beleidsregels. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken content te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, dat strijdig is met deze richtlijnen of de ambetand-Gebruiksvoorwaarden of om een andere reden.

In geval van herhaalde of ernstige schendingen kunnen we account(s) opschorten of permanent deactiveren.

Je kunt contact met ons opnemen om content te melden die onze Gebruiksvoorwaarden of Inhoudsrichtlijnen lijken te schenden.

Wij verbieden:

  • Reclame of andere commerciële inhoud

  • Spam, ongewenst contact of content die herhaaldelijk op storende wijze wordt gedeeld

  • Content die illegale of schadelijke activiteiten of geweld steunt, of profaan, vulgair, obsceen, lasterlijk, bedreigend of discriminerend is

  • Politiek, religieus of sociaal commentaar

  • Pogingen om zich als een andere persoon voor te doen

  • Content die de rechten van een andere persoon of organisatie schendt, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.